H.K ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

Address

10 Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Phone

+84 08 38498152 / 38125946

Email

hkco@vnhkengineer.com
Contact person: Mr. Pham Dang Khoa - Director
Add: 10 Nui Thanh St., W.13, Tan Binh Dist. HCMC
Tel: 84.8.38498152/38125946
Fax: 84.8.38106432
Email: hkco@vnhkengineer.com
Website: http://www.vnhkengineer.com

Contact person: Mrs. NGUYEN THI KIM PHUONG
Add: 10 Nui Thanh St., W.13, Tan Binh Dist. HCMC
Tel: 84.8.38498152/38125946
Fax: 84.8.38106432
Email: phuongnguyen@vnhkengineer.com
Website: http://www.vnhkengineer.com