H.K ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

Địa chỉ

11 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Điện thoại

+84 028 38424105 / 38424106

Email

hkco@vnhkengineer.com
Contact person: Mr. Pham Dang Khoa - Director
Add: 11 Dao Duy Anh St., W.9, Phu Nhuan Dist. HCMC
Tel: +84 028 38424105 / 38424106
Fax: +84 028 38424107
Email: hkco@vnhkengineer.com
Website: http://www.vnhkengineer.com

Contact person: Mrs. NGUYEN THI KIM PHUONG
Add: 11 Dao Duy Anh St., W.9, Phu Nhuan Dist. HCMC
Tel: +84 028 38424105 / 38424106
Fax: +84 028 38424107
Email: phuongnguyen@vnhkengineer.com
Website: http://www.vnhkengineer.com